Voir la collection complète

GOEDE DOEL - ORFEE VAN DE GROENHEUVEL

Terminé le

1 janv. 2020 à 00:00:00Connectez-vous pour faire votre offre et suivre la vente aux enchères

PEDIGREE

KADANS VD GROENHEUVEL
Calipso Van De Vondelhoeve
Nabor
Kantje’s Madonna
Farnes Van De Groenheuvel
Top Nonstop
Miranda
Imke Van De Groenheuvel
NANTANO
Nante I
Komtesse
Daisy
DURELLO
Verena

ABOUT

Dit jaar wordt het ponyveulen Orfee van De Groenheuvel voor het goede doel geveild.
Vader van dit zeer charmante BRP-merrieveulen is de jonge beloftevolle hengst Kadans Van De Groenheuvel, die opvalt door zijn schitterend exterieur en sportaanleg. De moeder van Orfee, Imke Van De Groenheuvel, is geen onbekende op de BRP-prijskampen. Ze is zowel provinciaal als nationaal nooit uit de top 3 geweest. Evenals haar moeder Daisy heeft ze zich ook reeds tot nationaal exterieurkampioene BRP gekroond. Grootmoeder Daisy heeft reeds een uitzonderlijke staat van dienst binnen de fokkerij. Ze leverde reeds enkele staatspremiemerries en maar liefst 3 goedgekeurde zonen. Eén ervan werd Bundessiegerhengst springen en de jongste zoon is de BRP-gekeurde Lars Van De Groenheuvel. In de afstamming van Orfee vinden we Nantano, vader van onze eigen BRP-topper Nabor, en Durello terug. Insiders weten dat dit absoluut Duits topbloed is binnen de springponyfokkerij. Uit deze ijzersterke merriestam komen verder bekende hengsten als Derbino, Domingo en Dancer.

Al deze dingen maken Orfee zonder twijfel tot een grote belofte in de sport en fokkerij!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOEDE DOEL BWP AUCTION ANTWERP 2010

Buitengewoon Basisonderwijs DE REGENBOOG

Onze school is een Vrije Gesubsidieerde Gemengde School voor Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs.
Er is een afdeling voor onderwijs van het type 1 lager, een afdeling voor type 2 lager en een afdeling type 2 kleuteronderwijs.
De school is gevestigd aan de:

Oude Bevelsesteenweg 99
2560 Kessel
Tel.: 03 480 28 58 Fax: 03 488 36 38
E-mail: bubao.deregenboog@skynet.be
http://www.bubaoderegenboog.be

Onze school telt 127 kinderen, 63 in de type 1 afdeling en 64 in de type 2 afdeling.

Buitengewoon lager onderwijs van het type 1 is bedoeld voor kinderen met een lichte mentale achterstand.
Iedere leerling moet beschikken over een attest voor het buitengewoon onderwijs van het type 1.

Binnen onze afdeling voor type 1 wordt er zoveel mogelijk gewerkt op maat van het kind.
Dit betekent dat er geen klassen zijn zoals in het gewone lager onderwijs. De kinderen horen thuis in een ‘leergroep’. Omdat onze school de Regenboog heet en een regenboog aan de hemel staat, hebben we die groepen namen gegeven van hemellichamen.
De indeling van de groepen wordt door het team besproken bij de aanvang van ieder schooljaar. De groepen worden voornamelijk samengesteld op basis van het taalniveau. Maar ook leeftijd, sociale ontwikkeling en invloed van een leerling op de werking van een groep kunnen van invloed zijn. Omdat er voor rekenen erg vaak individuele niveauverschillen tussen de leerlingen van een groep bestaan, werken we voor dit onderdeel met groepsdoorbrekende niveaugroepen.

Buitengewoon onderwijs van het type 2 is bedoeld voor kinderen met een matige tot ernstige mentale achterstand.
Iedere leerling moet beschikken over een attest voor onderwijs van het type 2.

In onze kleuterklas kunnen kinderen terecht vanaf 2,5 jaar.
In onze lagere afdeling vanaf 6 jaar.
We hebben iedere klasgroep een andere kleur gegeven. De kleuterklas bijvoorbeeld is de rode klas. De indeling van de groepen wordt door het team besproken bij de aanvang van ieder schooljaar. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de leeftijd en het schoolse niveau van de leerlingen, maar ook met de graad van zelfstandigheid, sociale ontwikkeling en de invloed van een leerling (of meerdere leerlingen) op de werking van de groep.
Voor een aantal programmaonderdelen (zoals rekenen en lezen) lossen we individuele niveauverschillen op door klasdoorbrekende niveaugroepen.

Doelstellingen

Iedere mens leeft in verbondenheid met zijn omgeving, met de maatschappij. Tussen beiden bestaat een voortdurende wisselwerking en beïnvloeding. Integratie is een onderdeel hiervan.
Het is een ontwikkelingsproces tussen maatschappij en individu.
Iedere mens moet, soms na veelvuldige faalervaringen, zijn plaats vinden in de maatschappij om met een goed gevoel door het leven te kunnen gaan.
We zien het als onze taak om de leerlingen hiertoe te begeleiden. We trachten uit de talenten die iedere leerling bezit, een maximum rendement te bekomen, niet alleen op vlak van weten en kunnen, maar zeker ook op het gebied van ‘zich-goed-voelen’ binnen de maatschappij.
We willen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van iedere leerling, tegemoet komen aan de maatschappelijke verwachtingen.
Hierdoor zullen onze leerlingen niet alleen nu maar ook in de toekomst een zo zelfstandig mogelijk en waardevol leven kunnen leiden.
In ons programma proberen we deze visie te vertalen naar concrete activiteiten.

Ook nog dit...

Een school is niet zomaar een gebouw.
Het moet een plaats zijn waar kinderen zich thuis voelen, waar ze geborgenheid en vertrouwen kunnen vinden. Waar ze aangepast onderwijs krijgen, gebaseerd op hun individuele mogelijkheden. Succeservaringen (Hé, dit kan ik ook!) zijn daar het prettige gevolg van. Zo leren de kinderen hun eigen mogelijkheden en beperkingen beter kennen en groeit het zelfvertrouwen.
Een duidelijke structuur (hiér wordt gespeeld, dààr wordt gewerkt) biedt de kinderen (zeker kinderen met een autismespectrumstoornis) een houvast.
De relatie tussen leerling en leerkracht of paramedicus moet gebaseerd zijn op onderling vertrouwen. We vinden belonen een stuk prettiger dan straffen.

Buitengewoon Basisonderwijs
Oude Bevelsesteenweg 99, 2560 Kessel
Tel: 03 480 28 58

INFORMATION

Date de la naissance 09-04-2010
Geslacht Jument
Couleur Bai
Studbook BWP
TVA 21.00%

Conditions

Ce site web utilise des cookies. De cette façon, nous pouvons nous assurer que votre expérience de navigation soit encore plus agréable. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité